คอนเสิร์ตน้อมเกล้าฯถวายสักการะมหาราชสยาม ลำปาง

มูลนิธิโยนก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
ขอเชิญชมการแสดงบรรเลงเพลงประกอบนาฏลีลา
“น้อมเกล้าฯ ถวายสักการะมหาราชสยาม”
Homage to The Great Thai Kings
โดย ณัฐ ยนตรารักษ์ และคณะ

……………………………………………………………..
ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 18:00 น
ณ ห้องประชุุมอโณทัย อาคาร ดร.ชุมพล พรประภา
มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
——————————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิโยนก 054-315515, 087-7862315

** หมายเหตุ : เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ