คอนเสิร์ตมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด2560 กรุงเทพฯ

“คอนเสิร์ตสแตนฟอร์ดเชื่อมสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ เพื่อสดุดีกษัตริย์ไทย”

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อของประเทศสหรัฐอเมริกาและของโลก ในด้านวิชาการ งานวิจัย การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมสังคม มูลนิธิโยนกร่วมกับมูลนิธิอเมริกันไทยได้เชิญคณะนักร้องประสานเสียงและคณะกลองไทโกะของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐเมริกามาแสดงในประเทศไทยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขณะเดียวกันนั้นได้ถือโอกาสเป็นการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษสำหรับวันสำคัญของประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  2. เพื่อสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  3. เพื่อฉลองความสัมพันธ์ 184 ปี ไทย – สหรัฐ
  4. เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
  5. เพื่อสนับสนุนโครงการครูภาษาเพื่อโรงเรียนไทย (Teach Thailand Corps)