ติดต่อ มูลนิธิโยนก : YONOK Foundation
ที่อยู่
444/4 อาคารโจ-เบซซี่ แบ๊กซเตอร์
ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-315515, 087-7862315
โทรสาร 054-315801
อีเมล contact@americanthaifoundation.org
หรือ contact@yonokfoundation.org
ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ
(Dr.Nirund Jivasantikarn)
ประธานมูลนิธิโยนก
(President of YONOK Foundation)
โทร. 054-315515
อีเมล nirund1945@gmail.com
ประณัฐฎา แสนโกศิก
(Pranatda Saengosik)

ชื่อเล่น : จ๋า (Ja)
ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิโยนก
(Manager of YONOK Foundation)
โทร. 054-315515 ต่อ 1
อีเมล pranatda.ttc@gmail.com
ภัคจีรา จอมแปง
(Phakjeera Jompang)

ชื่อเล่น : อ้อย (Aoy)
เลขานุการประธานมูลนิธิโยนก
และเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมการอ่าน
(Secretary of the president
and reading campaign coordinator)
โทร. 054-315515 ต่อ 0
อีเมล phakjeera.ttc@gmail.com
ชื่อ-สกุล : ณัฎฐพัชร์ สิริโชคปัญญกุล
(Natthapatch Sirichokpanyakul)

ชื่อเล่น : แคท (Kat)
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรมูลนิธิโยนก
และเจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อโรงเรียนไทย
(Communication organization
and coordinator Teach Thailand Corps)
โทร. 054-315515 ต่อ 2
อีเมล natthapatch.ttc@gmail.com