:: ติดต่อเรา ::

ที่อยู่ มูลนิธิโยนก 444/4 อาคารโจ-เบซซี่ แบ๊กซเตอร์ ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-315515
โทรสาร 054-315801; 087-7862315
อี-เมล์

Official: Contact@americanthaifoundation.org

Contact@yonokfoundation.org

งานบัญชีและการเงิน : pranatda.ttc@gmail.com

งานวิชาการและสวัสดิการครูต่างชาติ : janjanthana.ttc@gmail.com

งานสื่อสารองค์กรและเลขานุการสำนักงานประธานมูลนิธิฯ : kunlada.ttc@gmail.com

แผนที่

 

 

 

 

 
มูลนิธิโยนก 444/4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-315515 แฟ็กซ์. 054-315801 e-mail: contact@yonokfoundation.org